#teesit2017

Teesejä Filokseniasta

Tämä sivusto on osa opinnäytetyötä, joka tarkastelee kirkon uudenlaista ihmisoikeus- ja vaikuttamistyötä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden parissa vuonna 2017. Toiminnan teologisten perustelujen kartoitus esitetään reformaation juhlavuoden kunniaksi teesien muodossa ja toivomme sen olevan avaus yhteiselle pohdinnalle. Keskustelua käydään, jotta maailma muuttuisi.

Teesi 1

Kirkon tulee uskaltaa kyseenalaistaa, ottaa kantaa ja puolustaa heikompia

Kirkon rooli yhteiskunnassa puhuttaa ja sitä arvostellaan jopa kansalaistottelemattomuudesta, mutta kerta ei ole ensimmäinen – alkoihan koko kristinuskomme vastarintaliikkeestä. Jeesus itse ei epäröinyt uida vastavirtaan oman aikansa maailmanjärjestyksessä, ja hän kyseenalaisti rohkeasti aikansa päättäjien toimia ja käytäntöjä.

Historia on näyttänyt toteen lukuisia kertoja, ettei pelkkiin lakeihin ja järjestykseen turvautuminen suinkaan takaa oikeudenmukaisuuden toteutumista. Tässä ajassamme turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikentäminen, epäinhimilliset päätösten käsittelyajat ja säilöönotot, sekä ihmisten palauttaminen vaarallisille alueille ovat asioita, joilta emme saa sulkea silmiämme. Kirkon tulee olla aina heikompien puolella ja toimia ja keskustella tavalla, joka kehittää oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Jos yhteiskunnassa säädetään lakeja, jotka polkevat ihmisoikeuksia, kirkon tehtävä on myötävaikuttaa niiden muuttamiseen. Kristityillä tulee olla rohkeutta haastaa yhdessä yhteiskuntaa viisaudella ja rakkaudella.

Aiheesta Raamatussa:

Teesi 2

Kaikkien hätä on samanarvoista ja yhteistä

Eri ihmisten kärsimystä ei voi verrata. Jokainen meistä tarvitsee joskus tukea ja kaikkia tulee auttaa mahdollisuuksien mukaan. Kristillisessä arvomaailmassa ihmiset pyritään kohtaamaan samanarvoisina, asettamatta heidän hätäänsä toisiaan vastaan. Yksi osuva esimerkki tästä on laupiaan samarialaisen kertomus (Luuk. 10:25–37), jossa lainoppinut koettelee Jeesusta kysymällä, miten saavuttaa iankaikkinen elämä. Jeesus ei pelkästään vastaa hänelle, vaan haluaa kysyjän itsensä löytävän oikean auttamisen asenteen sydämestään tarinan esimerkin kautta. Näin tieto maadoittuu konkreettiseen toimintaan, auttamiseen. Kun tiedostamme tämän, emme tule kävelleeksi apua tarvitsevan ohitse edes vahingossa.

Koko luomakunnan huolet ovat yhteisiä; niin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen, sairaan tai työttömän, kuin yksinäisen vanhuksenkin. Kirkko koostuu jäsenistään ja opettaa pitämään huolta lähimmäisistämme. Sen, jolla on mahdollisuus auttaa, tulee toimia toisten hyväksi valikoimatta kenelle osoittaa lähimmäisenrakkauttaan. Vastakohtaansa kätketty Jumala on läsnä apua tarvitsevissa ihmisissä. Jumala itse ei tarvitse mitään, mutta kärsivän ihmisen muotoon yhdistyneenä hän ottaa vastaan tarvitseville tekemämme teot.

Aiheesta Raamatussa:

Teesi 3

Vain Jumala voi nähdä ihmisen sydämeen ja tietää tämän uskon syvyyden

Kristityksi kääntyminen ja sen motiivit ovat ihmisen itsensä ja Jumalan välinen asia. On ongelmallista lähteä arvioimaan kuka on riittävän hyvä kristitty, tai kuka kelpaa kristityksi. Uskomme kautta olemme kaikki Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Kristityksi syntyneiden uskoa ei yleensä kyseenalaisteta, kun taas kristityksi kääntyneet joutuvat todistelemaan vakaumuksensa syvyyttä maahanmuuttoviranomaisten testeissä saakka. Kääntyminen ei ole koskaan helppo päätös, ja kristityksi kääntynyttä muslimia uhkaa usein omasta yhteisöstään karkottaminen tai jopa hengenvaara. Meidän tulisi muistaa, että myös alkuseurakunnan jäsenet kääntyivät kristityiksi alunperin jostakin muusta uskonnosta tai elämänkatsomuksesta.

Hengellisestä näkökulmasta kirkkoon liittävä kaste on tie vapauteen – se uudistaa ihmisen ja antaa hänelle uuden, kuolemattoman elämän. Kaikkien uskonnollisten yhteisöjen tulee kuitenkin toimia asiassa eettisesti, kunnioittaa yksilön omaa tahtoa, eikä käyttää tilannetta hyväkseen “jäsenlistan” kasvattamiseksi. Jos ihminen on kokenut saavansa apua kirkosta ja sieltä löytyvän sen yhteisön, johon haluaa kuulua, se on hänen oma päätöksensä. Päätöstä voi tukea esimerkiksi kummiksi ryhtymällä.

Aiheesta Raamatussa:

Teesi 4

Kun antaa, niin saa

Suomessa on varallisuutta enemmän kuin koskaan. Meillä on varaa pitää ihmisistä huolta, sekä lähimmäisinä että yhteiskunnan ja kirkon ammattimaisen työn kautta. Jeesus kehottaa meitä jakamaan omastamme tarvitseville, eikä kiintymään liikaa maalliseen. Raha on vain väline, ei palvonnan kohde, ja keinoja auttaa on myös muita kuin rahallisia.

Yksittäisen ihmisen elämässä tulee eteen tilanteita, jolloin rahalla ei saa sitä mitä on menettänyt, tai tilanteita, jolloin turvaverkot pettävät. Tällöin ihminen kaipaa ennen kaikkea lähimmäisen huolenpitoa. Toisen ihmisen tunnustaminen, eli hänen kohtaamisensa ihmisenä ja persoonana, nousee myös Lutherin lahjan teologiasta. Luther painotti, ettei rakkauden saajan tule erikseen ansaita saamaansa rakkautta, vaan Jumalalta tuleva hyvä pannaan näin liikkeelle. Myös turvapaikanhakijoilla voi olla meille annettavaa, ja mekin tarvitsemme heitä.

Aiheesta Raamatussa:

Teesi 5

Pitäkää yhtä, välttäkää hajaannusta, ja eläkää yksimielisinä

Paavali puhuu ensimmäisessä korinttilaiskirjeessään siitä, miten inhimillisen ihmisen tekee välillä mieli ottaa kunnia ja ylpeillä hyvillä teoillaan. Näin kävi aikoinaan myös Paavalille ja Pietarille itselleen. Käytännön työssä onkin hyvä tiedostaa mahdollinen egojen taisto sielläkin, missä ollaan yhdessä tekemässä hyvää. Paavalin kehotusta “pitää yhtä, välttää hajaannusta ja elää yksimielisinä” seuraamalla voimme keskittyä toimimaan puhtaasti apua tarvitsevien puolesta.

Työskentelemällä yhdessä keskitymme erojen sijaan siihen, mikä meitä yhdistää ja opimme samalla kunnioittamaan toistemme traditioita. Aihe on ajankohtainen myös siksi, että elämme parhaillaan ekumenian 100-vuotisjuhlavuotta Suomessa. Uskon ja rakkauden yhteyttä ja todeksi elämistä maailmassa merkitsevän ekumenian voima on ennen kaikkea paikallisessa toiminnassa. Hyvä esimerkki tällaisesta todeksi eletystä ekumeniasta on ollut Helsingin Rautatientorin mielenilmaukseen kytkeytyvä ihmisoikeuksia puolustava työ, joka on onnistuneesti tuonut yhteen eri kirkkojen edustajia vuonna 2017.

Aiheesta Raamatussa: